Zonlicht

Zonlichtsystemen

Er bestaan twee soorten zonlichtsystemen, namelijk thermische en elektrische. Het thermische zonlichtsysteem zet zonlicht om in warmte, wat gebruikt kan worden voor de opwarming van tapwater of zelfs (vloer)verwarming. Een andere manier om zonlichtenergie te benutten is die van de zonnecellen, ook wel Photo Voltarisch systeem (PV) genoemd. Hierbij wordt licht direct omgezet wordt in elektriciteit.

 

Als u boven aan de pagina doorklikt worden beide systemen nader verklaard.

Energie uit zonlicht


De zon is de belangrijkste natuurlijke bron van energie voor het leven op aarde. De energie die de zon dagelijks levert is schoon, onbeperkt en gratis.
De energie die we uit het daglicht van de zon halen spaart onze schaarse voorraad fossiele brandstoffen. En veroorzaakt geen uitstoot van schadelijke gassen zoals CO2, de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Zonne-energie benadeelt niemand en biedt enkel gemak. Zonneboilers zijn daarbij een uitgelezen voorbeeld van hoe zonne-energie efficiënt en zonder schadelijke gevolgen voor het milieu omgezet wordt in comfortabel warm water.Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het dagelijkse zonlicht. De zon hoeft niet stralend aan de hemel te staan om het systeem te laten functioneren. Ook op bewolkte dagen of koude dagen kan er voldoende lichtinstraling zijn om tapwater te verwarmen. Zo draagt dit z.g. thermische zonlichtenergie systeem het hele jaar bij aan een comfortabele warm water voorziening en spaart u tevens uw portemonnee.