Zonlicht installaties

Een zonlichtinstallatie voor de bereiding van warm tapwater en/of verwarming dient één maal per jaar gecontroleerd te worden op de goede werking van het systeem, de staat van de leidingisolatie en eventuele lekkages. Tevens worden de pomp, expansievat en appendages gecontroleerd. Om de twee jaar dient de kwaliteit van de systeemvloeistof gecontroleerd te worden. Hierbij wordt het percentage glycol gemeten. Een te laag percentage glycol kan leiden tot stukvriezen van leidingen, of erger het collectorpaneel op het dak. Dure onkosten die voorkomen kunnen worden.

Bel voor meer informatie over onderhoud aan zonlichtinstallaties met 040-2064111